2 października 2017

Regulamin KWJ

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 1 /2017
Zarządu W-MOZP
z dnia 19.02.2017r.

Regulamin powoływania zawodników
do Kadry Wojewódzkiej Juniorów
Warmiosko-Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego

 1. Kadra Wojewódzka jest powoływana na początku roku kalendarzowego w przypadku otrzymania puli miejsc z Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu.
 2. Liczba zawodników powołanych do kadry jest uzależniona od liczby przyznanych miejsc przez Warmińsko-Mazurską Federację Sportu (WMFS).
 3. Zawodnicy Kadry Wojewódzkiej Juniorów są finansowani ze środków Urzędu Marszałkowskiego
 4. W skład Kadry Wojewódzkiej Juniorów (KWJ) będą powoływani zawodnicy 14-18-letni, którzy są członkami klubów zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskim Okręgowym Związku Pływackim, posiadają licencję PZP, aktualne badania lekarskie i nie są finansowani z innych źródeł (Centralne Programy Szkolenia, finansowanie z Ministerstwa Sportu).
 5. W skład Rezerwy Kadry Wojewódzkiej Juniorów (rezerwy KWJ) będą powoływani zawodnicy 14-18-letni, którzy są członkami klubów zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskim Okręgowym Związku Pływackim, posiadają licencję PZP, aktualne badania lekarskie i nie są finansowani z innych źródeł ( Centralne Programy Szkolenia, finansowanie z Ministerstwa Sportu). Liczba zawodników rezerwy będzie stanowi 50% liczby przyznanej przez WMFS.
 6. Przy ustalaniu składu KWJ i rezerwy KWJ będą brane poniższe kryteria:
  a) wyniki z Letnich Mistrzostw Polski Juniorów 14-18-letnich
  b) W szczególnych przypadkach będą brane pod uwagę miejsca w rankingu europejskim na pływalni 25-metrowej w danym roczniku na dzień 20 grudnia z wyłączeniem konkurencji nieolimpijskich
  c) W przypadku zajęcia tych samych miejsc o kolejności decyduje lepszy wynik w punktacji wielobojowej.
 7. Trenerzy klubowi zawodników Kadry Wojewódzkiej Młodzików i rezerwy Kadry Wojewódzkiej Młodzików muszą dostarczy do trenera koordynatora KWM wyniki Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej (MTSF). MTSF musi być wykonany dwa razy w roku – do końca kwietnia i do końca listopada. Brak wyników będzie skutkował skreśleniem z listy KWJ lub rezerwy KWJ.
 8. Weryfikacja Kadry może nastąpi w czerwcu.
 9. W przypadku rezygnacji zawodnika zakwalifikowanego do Kadry Wojewódzkiej, jego miejsce zajmuje zawodnik z rezerwy Kadry Wojewódzkiej.
 10. W przypadku braku potwierdzenia udziału w akcji szkoleniowej przez zawodnika Kadry Wojewódzkiej w wyznaczonym terminie, jego miejsce zajmuje zawodnik z rezerwy Kadry Wojewódzkiej.
 11. Skład Kadry Wojewódzkiej Juniorów proponuje trener koordynator wyznaczony przez Zarząd W-M OZP i zaakceptowany przez Warmińsko-Mazurską Federację Sportu.
 12. Skład Kadry Wojewódzkiej Juniorów zatwierdza Zarząd W-M OZP po podaniu przez Warmińską Federację Sportu limitu miejsc na dany rok.