2 października 2017

Regulamin KWM

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 1 /2017
Zarządu W-MOZP
z dnia 19.02.2017r.

Regulamin powoływania zawodników
do Kadry Wojewódzkiej Młodzików
Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego

 1. Kadra Wojewódzka jest powoływana na początku roku kalendarzowego
 2. Liczba zawodników powołanych do kadry jest uzależniona od liczby przyznanych miejsc przez Warmińsko-Mazurską Federację Sportu (WMFS).
 3. W skład Kadry Wojewódzkiej Młodzików (KWM) będą powoływani zawodnicy 13-letni, którzy są członkami klubów zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskim Okręgowym Związku Pływackim, posiadają licencję PZP i aktualne badania lekarskie.
 4. W skład Rezerwy Kadry Wojewódzkiej Młodzików (rezerwy KWM) będą powoływani zawodnicy 12-letni, którzy są członkami klubów zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskim Okręgowym Związku Pływackim, posiadają licencję PZP i aktualne badania lekarskie. Liczba zawodników rezerwy będzie stanowi 50% liczby przyznanej przez WMFS.
 5. Przy ustalaniu składu KWM i rezerwy KWM będą brane poniższe kryteria:
  a) Miejsce w rankingu europejskim na pływalni 25-metrowej w danym roczniku na dzień 20 grudnia z wyłączeniem konkurencji nieolimpijskich, 400 m st. zmiennym, 200 m st. motylkowym i 1500 m st. dowolnym.
  b) W przypadku zajęcia tych samych miejsc o kolejności decyduje lepszy wynik w punktacji wielobojowej.
 6. Trenerzy klubowi zawodników Kadry Wojewódzkiej Młodzików i rezerwy Kadry Wojewódzkiej Młodzików muszą dostarczyć do trenera koordynatora KWM wyniki Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej (MTSF). MTSF musi być wykonany dwa razy w roku – końca kwietnia i do końca listopada. Brak wyników będzie skutkował skreśleniem z listy KWM lub rezerwy KWM.
 7. Weryfikacja Kadry może nastąpi po II rundzie Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików.
 8. W przypadku rezygnacji zawodnika zakwalifikowanego do Kadry Wojewódzkiej, jego miejsce zajmuje zawodnik z rezerwy Kadry Wojewódzkiej.
 9. W przypadku braku potwierdzenia udziału w akcji szkoleniowej przez zawodnika Kadry Wojewódzkiej Młodzików w wyznaczonym terminie, jego miejsce zajmuje zawodnik z rezerwy Kadry Wojewódzkiej.
 10. Skład Kadry Wojewódzkiej Młodzików proponuje trener koordynator wyznaczony przez Zarząd W-M OZP i zaakceptowany przez Warmińsko-Mazurską Federację Sportu.
 11. Skład Kadry Wojewódzkiej Młodzików zatwierdza Zarząd W-M OZP po podaniu przez Warmińską Federację Sportu limitu miejsc na dany rok.