Licencje 2022


Tradycyjnie na początku roku przypominamy o aktualnych opłatach na rzecz Polskiego Związku Pływackiego i Okręgowego Związku Pływackiego.

Zgodnie ze Statutem Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego członkowie zobowiązani są do wpłacania składek oraz innych opłat ustalonych przez władze PZP i W-MOZP.

Wysokość składki członkowskiej na rzecz OZP w roku 2022 wynosi niezmiennie od kilku lat 250 PLN. Kwotę tą proszę wpłacić na konto W-MOZP 26 1240 5598 1111 0010 2895 3587.

Jednocześnie informuję, że opłata składki jest statutowym obowiązkiem wynikającym z członkostwa w W-MOZP i nie wymaga wystawiania rachunku, ani noty obciążeniowej. Zgodnie ze Statutem Członkowie Zwyczajni zalegający z opłatami za składki członkowskie na rzecz W-MOZP powyżej 12 miesięcy mogą zostać wykluczeni ze struktur W-M OZP.

Polski Związek Pływacki podniósł wysokości opłat i zgodnie z taryfikatorem zamieszczonym na stronie PZP https://polswim.pl/skladki-licencyjne-taryfikator-pzp

  • składka członkowska do PZP w wysokości 400 złotych / płatne na konto PZP/
  • licencje zawodnicze
    60 zł – przedłużenie płatne do 31 marca
    80 zł – przedłużenie płatne od 1 kwietnia
    80 zł – nowa licencja, niezależnie od terminu wpłaty (dotyczy zawodników nowo wprowadzonych do SEL, zawodników po zmianie barw klubowych – nowa licencja w nowym klubie).

Opłaty za licencje zawodnicze płatne na konto Warmińsko-Mazurskiego OZP.

Aktywowani w SEL zostaną tylko zawodnicy, którzy zostaną umieszczeni na liście zawodników, za których została opłacona składka (z zaznaczeniem czy jest to nowa licencja czy jej przedłużenie na załączonym druku). Listę zawodników proszę przesłać na maila wmozp@wmozp.eu.

Wpłaty przesyłane bez listy zawodników opłaconych, wysłanej na odpowiednim druku, nie będą uwzględnione w SEL do momentu dosłania prawidłowej listy.

Wpłat dokonują wyłącznie KLUBY zrzeszone w W-MOZP.

Jednocześnie przypominam, że wprowadzenie zmian w SEL, szczególnie w okresie I-III, wymaga czasu. Proszę nie zostawiać aktywacji zawodników na ostatnią chwilę.