Licencje sędziowskie 2022-2024

Zgodnie z komunikatem opłatę za przedłużenie licencji sędziowskiej ( klasa I i II) na lata 2022-2024 w wysokości 60 złotych należy przelać na konto bankowe Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego: 26 1240 5598 1111 0010 2895 3587 do końca marca 2022 r.

W przypadku braku wpłaty w tym terminie licencja utraci ważność i wymagana będzie wpłata jak za nową licencję tj. 80 złotych.

Tylko sędziowie z aktualną licencją będą brani pod uwagę przy obsadzie imprez w latach 2022-2024.

Link do komunikatu Kolegium Sędziów PZP:

https://polswim.pl/komunikat-pks-pzp-12022-dotyczacy-wysokosci-i-trybu-oplacania-skladki-licencji-sedziowskich-2022