Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Informujemy, że Zarząd WMOZP podjął Uchwałę nr 3/2021 o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego. Miejsce: Sala Konferencyjna CRS Ukiel w Olsztynie przy ul. Kapitańskiej 23 I termin – 4.09.2021 ( sobota) – godzina 11.00II termin – 4.09.2021 ( sobota) – godzina 11.15 W celu sprawnego przeprowadzenia Zebrania, Kluby biorące w nim udział proszone są o przesłanie na adres wmozp@wmozp.eu listy imiennej delegatów do dnia 1.09.2021 r. Uchwała Zarządu, Read more about Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze[…]