Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

W dniu 4.09.2021 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego.

Podczas zebrania, na wniosek Zarządu WMOZP, delegaci klubów podjęli decyzję o przyznaniu nagrody finansowej dla Karoliny Piechowicz za sukcesy podczas Mistrzostw Europy Juniorów w Rzymie oraz o przyznaniu Honorowego Członkostwa Panu Januszowi Nowakowi.

W trakcie zebrania dokonano wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję. Wybrano również delegatów na Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Związku Pływackiego.

Zarząd:
Grzegorz Gaszyk – Prezes
Agnieszka Kozłowska – Vice Prezes
Jarosław Krawczyk – Vice Prezes
Paweł Szostawicki – Sekretarz
Cezary Niedziałek – Skarbnik
Tomasz Wysocki – Członek
Igor Makal – Członek
Piotr Gieczewski – Członek
Mariusz Gabiec – Członek

Komisja Rewizyjna
Marek Krupiński
Karolina Kasprzak-Łach
Krzysztof Pielowski

Delegaci na Zjazd PZP
Grzegorz Gaszyk
Jarosław Krawczyk
Paweł Szostawicki
Igor Makal
Piotr Gieczewski