Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Informujemy, że Zarząd WMOZP podjął Uchwałę nr 3/2021 o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego.

Miejsce: Sala Konferencyjna CRS Ukiel w Olsztynie przy ul. Kapitańskiej 23

I termin – 4.09.2021 ( sobota) – godzina 11.00
II termin – 4.09.2021 ( sobota) – godzina 11.15

W celu sprawnego przeprowadzenia Zebrania, Kluby biorące w nim udział proszone są o przesłanie na adres wmozp@wmozp.eu listy imiennej delegatów do dnia 1.09.2021 r.

Uchwała Zarządu, Liczba przysługujących mandatów, Regulamin obrad oraz porządek obrad w załącznikach.

Uchwała nr 3/2021 z dnia 12.08.2021
Załącznik nr 1 do uchwały 3/2021 – projekt regulaminu obrad
Załącznik nr 2 do uchwały 3/2021 – projekt porządku obrad
Załącznik nr 3 do uchwały 3/2021 – liczba mandatów