2 października 2017

Władze OZP – 2017-2020

Zarząd:

 1. Grzegorz Gaszyk – prezes
 2. Agnieszka Kozłowska – wiceprezes
 3. Dorota Żukowska – wiceprezes
 4. Cezary Niedziałek – skarbnik
 5. Paweł Szostawicki – sekretarz
 6. Tomasz Mariusz Grabysa – członek
 7. Tomasz Wysocki – członek
 8. Piotr Gieczewski – członek
 9. Igor Makal – członek

 

Komisja rewizyjna:

 1. Marzena Dudek-Mościcka – przewodnicząca
 2. Jarosław Krawczyk – sekretarz
 3. Agnieszka Banaś – członek